top of page

Termeni si conditii de utilizare a siteului fortsilvan.ro

 

1.1. Site-ul web fortsilvan.ro este proprietatea firmei Sc Bibrokem Srl, cu sediul in Camar nr. 414/A, com. Camar, cod 457060, jud Salaj, Romania , inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J31/438/2003, C.I.F. RO 15645285, numit pe parcursul acestor termeni si conditii fortsilvan.ro, Tel/Fax: (+40) 786 144 088, email:

office@fortsilvan.ro

 

 

 

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

 

SC Bibrokem SRL şi-a  deschis  site-ul   www.fortsilvan.ro pentru a-şi  informa colaboratorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale  de  acces  şi  utilizare  detaliate  mai  jos(CONDIŢII GENERALE) precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcurgeţi şi utilizati, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevaleaza asupra oricărei  alte  înteleger i pe  care  aţi putea  s-o  aveţi  cu  SC Bibrokem SRL.

 

Drepturi de proprietate intelectuala

 

Drepturi de autor

 

SC Bibrokem SRL se  considera  a  fi  autorul  site-ului  de  faţă. Fotografiile,  textele, sloganurile, imaginile,  precum  şi  toate  lucrările  integrate  în  acest  site  sunt  proprietatea  SC Bibrokem SRL. Textele  prezentate  în  acest  sit e sunt  protejate  în  conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor  şi  drepturile conexe.

 

Reproducerile, pe  hârtie  sau  digitale,  ale  site-ului  sus  menţionat  care  sunt  reproduce  acolo autorizate  cu condiţia  ca  acestea  să  fie  destinate  une i folosinţe  strict  personale,  excluzând  orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

 

Cu excepţia  dispoziţiilor  de  mai  sus,  orice  reproducere,  prezentare,  utilizare  sau  modificare parţial sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu  ori  pe  ce  suport, a diverselor lucrări care îl compun,  fară  să  se  fi  obţinut  în  prealabil  autorizaţia(în scris), de  la  SC  Bibrokem SRL este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Depturi de marcă

 

Reproducerea, imitarea, utilizarea  sau  aplicarea însemnelor Bibrokem  fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la SC Bibrokem SRL constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

Informaţii despre produse şi servicii

 

Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor SC Bibrokem SRL.

 

SC Bibrokem SRL işi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, in orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site- ului, fără ca modificarile sa presupună responsabilitatea SC Bibrokem SRL.

 

Limitarea responsabilităţii

 

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC Bibrokem SRL, nu va putea fi responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudicul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

 

Informaţiile site-ului corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SC Bibrokem SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

 

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi site-ul.

 

Drept aplicabil

 

Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 

Actualizarea condiţiilor generale

 

SC Bibrokem SRL işi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site precum si Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului

care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

 

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

bottom of page