top of page

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor

 

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

In consecinta Politica interna a societatii urmeaza a se adapta la respectarea acestuia si asigurarea unor garantii mai mari in privinta securitatii datelor cu caracter personal la nivel de companie.

 

Politica privind prelucrarea si confidentialitatea datelor

 

I Scop - definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

II.     Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoanefizice

 

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoanejuridice

 

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali (furnizori debunuri/servicii)

 

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aleangajatilor

 

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrulsocietatii

 

III   Monitorizarea video

 

 • Scop - Definitii relevante in contextul protectiei datelorcu

caracter personal

 

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC BIBROKEM SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic „Persoane vizate”:

 

 • Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitii;

 • Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al

 • Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali,colaboratorii;

 • Angajatii ;

 • Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul ;

 • Vizitatori site-urilor apartinandcompaniei

 

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

 

Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;  Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea  datelor  incomplete;  Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

 

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr- un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC BIBROKEM SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

 

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

 

 

II.Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

 

1.Relatia SC BIBROKEM SRL - Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, potentialilor clienti, ale persoanelor cu care SC BIBROKEM SRL deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului.

In vederea prestarii serviciilor, derularii relatiilor contractuale, SC BIBROKEM SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre operator la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

 

Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

 1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor oferite, derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor siserviciilor.

 

Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, operatorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile).

Transferul datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca operatorul sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE dar numai in situatii exeptionale, fara a fi o practica unitara si frecventa.

 

Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la  stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

 

2. Relatia SC BIBROKEM SRL –client persoana juridica, parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al SC BIBROKEM SRL.

 

In masura in care oricare partener contractual al SC BIBROKEM SRL dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre SC BIBROKEM SRL pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca SC BIBROKEM SRL nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al SC BIBROKEM SRL are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizand in acest sens un text de informare consemnat intr-un document scris ce ar putea fi comunicat companiei noastre in eventualitatea unei sesizari si necesitatii dovedirii modalitatii legale de prelucrare a datelor.

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind Protectia datelor cu caracter personal

 

SC BIBROKEM SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul), precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.

Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC BIBROKEM SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual, reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al SC BIBROKEM SRL, colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate catre SC BIBROKEM SRL de catre partenerul contractual al acesteia, daca e cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre SC BIBROKEM SRL la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.

 

Temeiurile si scopurile pentru care SC BIBROKEM SRL prelucreaza datele cu caracter personal

 • indeplinirea obligatiilor legale ale in contextul derularii relatiilor contractuale: gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, se va baza, in masura in care este necesar, si pe intersul sau legitim in desfasurarea obiectului sau deactivitate.

 • incheierea si desfasurarea contractului dintre si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatieicontractuale;

Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC BIBROKEM SRL prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual in vederea incheierii si executarii contractului incheiat (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon).

Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC BIBROKEM SRL poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, autoritatilor publice locale / centrale, imputernicitilor si/sau partenerilor contractuali.

Durata    prelucrarii.    Destinatia    ulterioara    a    datelor    cu    caracter    personal    Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SC BIBROKEM SRL pe durata executarii contract, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, SC BIBROKEM SRL poate distruge datele conform procedurii interne de distrugere.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

 

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate SC BIBROKEM SRL nu transfera datele cu caracter personal in afara Romaniei.

Drepturile dumneavoastra in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastra beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

2.3.1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre SC BIBROKEM SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va puteti adresa , la urmatoarea adresa: SC BIBROKEM SRL SRL, 457060 Camar, jud. Salaj sau la office@fortsilvan.ro.

 

 

 

3. Relatia SC BIBROKEM SRL - angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor SC BIBROKEM SRL

SC BIBROKEM SRL, in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.

In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului - pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care sunt delegate sau detasate - inclusiv angajatii pusi la dispozitie de agentii de munca temporara), care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu SC BIBROKEM SRL (cum ar fi agentii/prestatori organizati sub forma de PFA cu care colaboreaza SC BIBROKEM SRL ).

SC BIBROKEM SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:

 • in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane ("cost management"); gestionarea beneficiilor constand in tichete de masa si respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii privind pensiile facultative si servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicatiile, sistemele si reteaua de echipamente potrivit atributiilor din fisapostului.

 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputatiei si integritatiicandidatilor,invedereaconformariicuregulileprudentialeaplicabile;administrarea

 

conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale; audit intern; monitorizarea accesului si asigurarea securitatii in incintele companiei (supraveghere video, monitorizare acces in sediu); asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor SC BIBROKEM SRL, inclusiv prin implementarea unor linii de raportare a neregulilor (whistleblowing) si monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

 • in vederea indeplinirii intereselor legitime ale , pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrulorganizatiei.

 

Categorii de date cu caracter personal

SC BIBROKEM SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, date din actele de stare civila, date din hotarari de divort si/sau de incredintare a minorului, certificatele de nastere ale copiilor, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, date istorice privind salarizarea, mariri de salariu, bonusuri acordate, informatii privind monitorizarea activitatii, informatii privind istoricul training-urilor, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, ora intrarii in incintele SC BIBROKEM SRL, ora iesirii din incintele SC BIBROKEM SRL, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii SC BIBROKEM SRL ni le furnizeaza in mod direct.

Suplimentar categoriilor de date mentionate mai sus, pentru scopul facilitarii accesului la servicii medicale pentru membrii de familie ai angajatilor sau terte persoane, SC BIBROKEM SRL va prelucra urmatoarele categorii de date apartinand sotului/sotiei/copiilor angajatilor sau tertelor persoane: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, cod numeric personal, numar si serie carte de identitate.

Avand in vedere ca datele cu caracter personal mai sus mentionate nu se obtin in mod direct de la membrii de familie ai angajatilor sau ale tertelor persoane si ca SC BIBROKEM SRL nu ar avea cum sa realizeze, in mod practic, informarea acestora cu privire la activitatile de prelucrare, angajatii SC BIBROKEM SRL isi asuma responsabilitatea sa se asigure ca membrii lor de familie sau tertele persoane au fost informati in mod corect si complet si ca s-a obtinut consimtamantul acestora (in masura in care este necesar, potrivit prevederilor legale) cu privire la activitatile de prelucrare detaliate in prezenta norma.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, SC BIBROKEM SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, alte societati din grupul SC BIBROKEM SRL , autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii privind pensiile facultative, furnizori de servicii de asigurari, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru SC BIBROKEM SRL in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin SC BIBROKEM SRL in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre SC BIBROKEM SRL in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior, conform cerintelor din reglementarile interne aplicabile la nivelul SC BIBROKEM SRL, precum si in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la cerintele din materia arhivarii.

Transferul datelor cu caracter personal

SC BIBROKEM SRL nu transfera datele persoanelor vizate in afara Romaniei.

Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiaza angajatii si membrii de familie ai acestora in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii SC BIBROKEM SRL

beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre , conform celor descrise in prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile deprelucrare;

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre companie a datelor inexacte, precum si completarea datelorincomplete;

 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege - este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, compania sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuristatistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr- o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute delege;

 • dreptul la opozitie - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre conducerea SC BIBROKEM SRL;

 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrareautomate;

 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personalsauinstantelorcompetente,inmasuraincareconsideratinecesar.Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa companiei la urmatoarea adresa: SC BIBROKEM SRL SRL,

 

 

4. Relatia SC BIBROKEM SRL - candidati care doresc sa ocupe posturi in cadrul operatorului

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul SC BIBROKEM SRL

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, SC BIBROKEM SRL prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca / de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea companiei in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC BIBROKEM SRL apartin vizitatorilor paginii de internet, care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul SC BIBROKEM SRL sau persoanelor care transmit datele de CV sau participa la interviuri organizate de SC BIBROKEM SRL, numite in mod generic “persoane vizate”.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC BIBROKEM SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Pentru a raspunde mesajelor primate, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, SC BIBROKEM SRL nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si sa vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre SC BIBROKEM SRL.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC BIBROKEM SRL pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile).

SC BIBROKEM SRL respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.

 • Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: SC BIBROKEM SRL SRL,

 

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre SC BIBROKEM SRL, precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: office@fortsilvan.ro

 

III. Monitorizarea video/GPS

Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii spatiile fizice in care compania isi desfasoara activitatea sunt monitorizate video. Simbolul specific ”Zona supravegheata video” este amplasat in fiecare dintre aceste spatii.

Toate operatiunile de prelucrare a datelor ( colectare, inregistrare, stocare, accesare, extragere) sunt efectuate in scopul asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor (utilaje, autovehicule, camioane, etc) si valorilor, a imobilelor si instalatiilor de utilitate publica si privata, precum si a imprejurimilor afectate acestora.

 

 

IV. Confidentialitatea datelor

 

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale companiei, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC BIBROKEM SRL si, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.

Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) desemnat la nivelul companiei, avand urmatoarele date de contact: office@fortsilvan.ro

Este posibil ca angajatii SC BIBROKEM SRL , in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu SC BIBROKEM SRL a incheiat relatii contractuale, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

 

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Partenerii contractuali ai SC BIBROKEM SRL, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu SC BIBROKEM SRL pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si / sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si / sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si / sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si / sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu SC BIBROKEM SRL impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

SC BIBROKEM SRL va realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand SC BIBROKEM SRL initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

 

Contact

Protectia Datelor

 • In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimetare, ne puteti contacta la adresa: SC BIBROKEM SRL SRL,

 

Prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor este valabila de la 12.06.2020.

bottom of page